Europska unija - Zajedno do fondova EU

INFORMATIZACIJA POSLOVANJA

Naziv projekta: "INFORMATIZACIJA POSLOVANJA PROJEKTANTSKOG UREDA ETS FARAGO D.O.O." (Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0080)

Kratki opis projekta:
Svrha projekta je nabava i implementacija programskih modula (ERP) za upravljanje poslovnim procesima, nabava i implementacija softvera - programskog paketa za automatiziranu izradu elektro shema i prateće dokumentacije, te nabavu računalnih uređaja koja će omogućiti kvalitetniju i bržu obradu podataka i isporuku projektnih dokumenata. Najveći učinak se očekuje u poslovima projektiranja gdje će nova računala i novi softveri omogučiti timski rad na projektima, on line povezivanje sa partnerima na projektu i komunikacija i suradnja u realnom vremenu. Takav način rada, te ostale funkcionalnosti softverskog paketa značajno će ubrzati vrijeme izrade i kvalitetu projektne dokumentacije. Učinkovitost i kvaliteta stvorena realizacijom projekta osigurati će i cjenovnu konkurentnost na međunarodnom tržištu i ravnopravnu utakmicu na javnim tenderima.


Ciljevi projekta:
 • Jačanje konkurentosti i izlazak na međunarodno tržište

Očekivani rezultati projekta:
 • analizirane potrebe tvrtke
 • istraženo tržište
 • pripremljen natječajni prijedlog
 • prijava uspješno predana na natječaj
 • implementirani CAD programski moduli i instalirana računalna oprema
 • implementiran ERP sustav na razini tvrtke
 • nabava provedena po propisanom postupku
 • nabavljena oprema označena naljepnicama
 • postavljeni plakati s informacijama o projektu u poslovnim prostorima
 • na poslovnim web stranicama postavljenje informacije o projektu

Ukupna vrijednost projekta: 731.622,50 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 380.443,70 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2019. do 01.03.2022.

Kontakt osoba za više informacija: Alen Farago, e-mail: alen@ets-farago.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice:

Kontaktirajte nas i zatražite savjet ili ponudu

01 6187 661