Europska unija - Zajedno do fondova EU

Politika upravljanja

Osnovna djelatnost tvrtke ETS Farago d.o.o. je projektiranje, nadzor i savjetovanje iz područja elektrotehnike i automatizacije u zgradarstvu i industriji.

Aktivno pratimo najnovije trendove, rješenja i opremu te ih formatiramo u naše projekte. Stalnim poboljšanjem poslovnih procesa poboljšavamo našu konkurentnost na tržištu. Usmjerenost na potrebe investitora i njihovo zadovoljstvo izrađenim i realiziranim projektom su najvažnije vrijednosti prema kojima tvrtka ETS Farago mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost. 

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

stalno unaprjeđivati kvalitetu u svim projektima koje radimo i postizati kvalitetu koja će poticati investitore da nas ponovno izaberu kao partnera, uz pažljiv odnos prema okolišu, zdravlju i sigurnosti na radu te zaštiti informacija od neovlaštenog pristupa

istraživati, predviđati, razumjeti i zadovoljavati aktualna i buduća očekivanja i potreba investitora i drugih zainteresiranih strana;

poduzimati akcije za rješavanje rizika za poslovanje u svrhu uklanjanje njihovih uzroka i poduzimati prilike koje se ukažu za poboljšanje

sustavno usklađivati svoje djelovanje s primjenjivim zakonima i provedbenim propisima i poticati njihovu primjenu kod dobavljača i investitora;

štititi informacije u skladu sa svim relevantnim zakonskim i drugim zahtjevima te vlastitim politikama za informacijsku sigurnost;

promovirati energetsku učinkovitosti u projektiranju električnih instalacija

pribavljati najsuvremenije informatičke i komunikacijske resurse te osiguravati infrastrukturu i okruženje za ugodan rad

poticati i ulagati u stalni profesionalni razvoj svojih zaposlenika, što će omogućavati fleksibilnost i davati prednost u praćenju i implementiranju novih znanja u području kojim se bavimo

savjetovati se sa zaposlenicima i uključivati ih u donošenje odluka povezanih sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu;

primjenjivati i poboljšavati učinkovitost procesa i sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva

postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve.

Naša misija su suvremeni, pouzdani, energetsko učinkoviti projekti koji vode računa o svim željama i potrebama klijenata. S kupcima gradimo dugoročno partnerstvo i suradnju. Jamčimo našim investitorima da ćemo svojim znanjem, savjetima, rješenjima i zalaganjem pomoći u realizaciji njihovih ideja, potreba i želja.

Naš konačni cilj je postati zajednica znanja, koja će imati rješenje za svaki problem iz područja kojim se bavimo. Princip stalnog napretka je naš pristup k poboljšanju integriranog sustava upravljanja. Zaposlenici su naša najveća vrijednost i snaga – samo zadovoljni zaposlenici mogu graditi budućnost tvrtke ETS Farago.

Svaki djelatnik tvrtke ETS Farago d.o.o. mora biti upoznat s politikom upravljanja, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.


Kontaktirajte nas i zatražite savjet ili ponudu

01 6187 661