Europska unija - Zajedno do fondova EU

Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
www.strukturnifondovi.hr

UVOĐENJE ISO NORMI

"Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom ETS FARAGO d.o.o." (Referentna oznaka: KK.03.2.1.14.0353)

   Kratki opis projekta:


Svrha projekta je uvođenje i certificiranje normi normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i ISO 45001 u cilju povećanja konkurentnosti.


Ciljevi projekta:

 

Kvalitetniji proizvodi, briga o zaposlenicima i okolišu te jača informacijska sigurnost.

 

Očekivani rezultati projekta:

 

·       Uspostava sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu i informacijskom sigurnošću - edukacija, izrada dokumentacije, interni audit sustava i sve ostale aktivnosti potrebne za pristup certificiranju

·       certificiranje navedenih normi.

 

Ukupna vrijednost projekta: 102.349,78 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 69.597,81 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2020. do 01.10.2021.


Kontakt osoba za više informacija: Alen Farago, e-mail: alen@ets-farago.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice:

·         Internetska stranica strukturni fondovi.hr

·         Operativni program iz kojeg je sufinanciran projekt

Kontaktirajte nas i zatražite savjet ili ponudu

01 6187 661